Czy można wziąć opiekę na zdrowe dziecko?

Jeżeli kobieta ma w domu małe dziecko, a musi iść do szpitala, gdyż właśnie na świat przychodzi kolejny potomek, ojcu, pozostającemu w domu, należy się opieka nad zdrowym dzieckiem z racji braku możliwości opieki przez innego członka rodziny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki.

Należy złożyć u pracodawcy zaświadczenie lekarskie wystawione ubezpieczonemu na zwykłym druku w przypadku porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki.

W zaświadczeniu winny znaleźć się:
·        imię i nazwisko małżonka lub rodzica stale opiekującego się dzieckiem,
·        okres i przyczyna konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
·        nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz jego imię, o ile dziecku zostało już nadane,

·        pieczątka i podpis wystawiającego zaświadczenie.

Komentarze

Ślepaczki

Ja Pacze Sercem - adopcje kotów niewidzących

Popularne posty